Thiền Đúng, Sống Đúng, Tự Do, Hạnh Phúc

Bạn muốn có đời sống Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, bạn phải Sống có Giá Trị.

Thiền Đúng, Sống Đúng, Tự Do, Hạnh Phúc
Thiền Đúng, Sống Đúng, Tự Do, Hạnh Phúc

Muốn có Giá Trị, bạn phải Sống Đúng.

Muốn Sống Đúng, bạn phải Hiểu Đúng.

Muốn Hiểu Đúng, bạn phải Trung Thực với chính bạn.

Muốn Trung Thực với chính bạn, bạn phải sống Vị Tha, không Ích Kỷ.

Muốn sống Vị Tha, bạn phải ít hưởng thụ riêng mình.

Muốn ít hưởng thụ riêng mình, bạn phải kiểm soát Cảm Giác, Cảm Xúc, Cảm Tưởng, Ý Muốn của bạn và các Quy Luật vận hành vũ trụ.

Muốn kiểm soát Cảm Giác, Cảm Xúc, Cảm Tưởng, Ý Muốn của bạn và Quy Luật vận hành vũ trụ, bạn phải tập quan sát nó.

Mọi lúc, mọi nơi đều luôn xuất hiện Cảm Giác, Cảm Xúc, Cảm Tưởng, Ý Muốn bên trong bạn và các Quy Luật tự nhiên bên ngoài bạn vẫn đang diễn ra mà có thể bạn ít khi thấy.

Từ bây giờ, bạn hãy tập quan sát nó. Nhìn thấy nó đang như thế nào thì biết như thế ấy và hiểu nguyên nhân của các hiện tượng đó một cách sâu sắc và đa chiều. Người ta thường gọi đó là Thiền Đúng. Không quan trọng cái hình thức bạn ngồi, nằm, đứng hay đi như thế nào.

Ai Thiền Đúng thì sẽ sinh ra Hiểu Đúng, Sống Đúng, Giá Trị và đạt được Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc viên mãn.
Chúc các huynh đệ Thiền Đúng!
Liên quan:   Tâm Từ là gì? Tại sao người có Tâm Từ lại được Tự Do, Hạnh Phúc?

One thought on “Thiền Đúng, Sống Đúng, Tự Do, Hạnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *