Tâm Từ là gì? Tại sao người có Tâm Từ lại được Tự Do, Hạnh Phúc?

Tâm Từ là một trong 4 Tâm tốt mà người tu hành Phật Pháp muốn hướng đến. Khi đạt đến Tâm Từ, con người sẽ được Tự Do hơn, Hạnh Phúc hơn. Vậy Tâm Từ là gì? Tại sao người có Tâm Từ lại được Tự Do, Hạnh Phúc?

1. Tâm Từ là gì?

Là Tâm mong muốn cho người khác được Tự Do, Hạnh Phúc. Từ đó, có Ý nghĩ, Lời nói, Hành động phù hợp để giúp đỡ người khác đạt được Tự Do, Hạnh Phúc mà không có mong muốn nhận về bản thân mình bất kỳ điều gì.

Để được giải đáp một cách chính thức, rõ ràng hơn. Mời các anh chị em nghe bài giảng Tâm Từ của Thượng tọa Thích Chân Quang tại chùa Phật Quang.

2. Tại sao người có Tâm Từ lại được Tự Do, Hạnh Phúc?

Dưới đây là 4 lý do mà người có Tâm Từ sẽ đạt được trong đời sống của họ.

Từ Bi Hỷ Xả
Từ Bi Hỷ Xả

2.1. Người có Tâm Từ sẽ có Sức Khỏe tốt

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khi trải tình yêu thương đến vạn vật, sống yêu đời hơn thì người đó sẽ có sức khỏe tốt hơn là người ganh ghét, đố kỵ, tham lam, độc ác, nghĩ xấu cho người khác,…

2.2. Người có Tâm Từ sẽ phát triển Trí Tuệ

Tâm Từ thể hiện qua 3 Nghiệp: Thân, Khẩu, Ý và có đóng góp cho vạn vật được Bớt Khổ, Thêm Vui. Đây là thực hành Chánh Nghiệp, Chánh Tinh Tấn… trong Bát Chánh Đạo. Vì vậy, kết quả sẽ là phát triển được Trí Tuệ và Từ Bi, thiền định ngày càng tiến bộ.

Liên quan:   Thiền Đúng, Sống Đúng, Tự Do, Hạnh Phúc

2.3. Người có Tâm Từ sẽ có Phước Báu

Khi có đóng góp cho người khác, vạn vật được Bớt Khổ Thêm Vui, theo Luật Nhân Quả, người có Tâm Từ sẽ nhận được những điều tương tự, họ cũng sẽ được Phước Báu tương ứng.

Từ đó, cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, dễ được sự giúp đỡ của người khác, của Chư Thiên và có nhiều điều kiện để sống Tự Do, Hạnh Phúc.

2.4. Người có Tâm Từ sẽ có Đức lớn

Cũng giống như một đám lửa, càng cháy thì càng cháy lớn hơn. Người có Tâm Từ càng thực hiện 3 Nghiệp: Thân, Khẩu, Ý giúp người khác Bớt Khổ Thêm Vui thì ngoài những điều họ sẽ nhận được ở trên, Tâm Từ của họ ngày càng lớn hơn. Sức ảnh hưởng của họ ngày càng rộng hơn, sâu hơn đến vạn vật, muôn loài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *