Tại sao nói “Có Đức mặc sức mà ăn”

Ngày xưa con người ít cái ăn nên người ta hay ví sự thành công với cái ăn. Câu nói “có Đức mặc sức mà ăn” nghĩa là khi có Đức thì làm việc gì cũng dễ thành công.

Có đức mặc sức mà ăn
Có đức mặc sức mà ăn

Tại sao có Đức lại dễ thành công?

Người Thất Đức không ai muốn tiếp đón, giao du, vì vậy mà họ không có nhiều lựa chọn trong cuộc sống, họ chỉ có thể loanh quanh với những hiểu biết có hạn, tham muốn đủ thứ nhưng không có cách thực hiện. Vì thế, họ sống trong vòng khó khăn, đôi khi phải bất chấp đúng sai, thiện ác để làm và rơi vào cảnh lao lý.

Người Có Đức luôn được những người Có Đức khác yêu mến và kính nể. Những mong muốn của họ đều vì lợi ích cộng đồng, không vì riêng cá nhân họ hay gia đình họ cho nên dễ được sự ủng hộ hết mình của những người Có Đức, Có Tài khác. Khi có thành công, họ chỉ nhận về rất ít cho bản thân, họ đem phần của họ chia cho cộng đồng.

Vì vậy, Phước Đức của họ ngày càng tăng lên mà không bị mất đi. Họ dễ thành công hơn người Thất Đức là điều dễ hiểu.

Làm thế nào để thành người Có Đức?

Người được coi là Có Đức vì họ có Cái Tâm Trong Sáng, tràn đầy Từ Bi Hỷ Xả. Ngược lại, Tâm của người Thất Đức là Tâm chứa đầy Tham Sân Si.

Liên quan:   Càng có Tâm Tham càng dễ bị lừa, càng có Tâm Từ càng Sáng Suốt

Để thành người Có Đức, ta phải bỏ bớt những tính chất Tham Sân Si trong Tâm ta.

– Bớt Si nghĩa là bớt nhìn sai Sự Thật. Phải biết dùng tư duy phân biệt đúng sai, thiện ác, tốt xấu và dần dần có trực giác nhìn thẳng vào sự thật mà không cần qua tư duy nữa.

– Bớt Sân nghĩa là không muốn người khác mất Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc bằng cách tôn trọng họ mà không điều khiển họ theo ý mình. Không phá hoại Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc đang có của họ.

– Bớt Tham nghĩa là không nhận về nhiều hơn phần giá trị mà mình đã đóng góp. Không hưởng nhiều hơn nhu cầu cơ bản của mình mà phải dành cho những người khác cùng được hưởng.

Giai đoạn tiếp theo là Tăng các tính chất Từ Bi Hỷ Xả trong Tâm ta.

Ngược lại với Tâm Tham Sân Si, Tâm Từ Bi Hỷ Xả luôn sống và lao động tích cực nhằm mang lại lợi ích cộng đồng, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, gia đình, dòng tộc vì lợi ích của đại cục.

Phương pháp để thực hành chuyển hóa Tâm đó là Bát Chánh Đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *