Sếp làm sao để tuyển dụng người tài hơn mình?

Muốn doanh nghiệp phát triển thì nhất định phải có người tài đóng góp công và chất xám. Không có người tài thì doanh nghiệp sẽ không thể mở rộng được quy mô. Vậy, sếp làm sao để tuyển dụng người tài hơn mình?

Tuyển dụng người tài
Tuyển dụng người tài

1. Sếp phải có Trí Tuệ hơn người Tài

Người Tài là người có những kỹ năng chuyên môn cao. Họ tập trung cho những việc đó nhiều hơn người khác nên họ tài hơn người khác và trở thành công cụ kiếm cơm của họ. Nhưng những cái tài ấy đều có thể vô dụng nếu không có ích gì cho xã hội.

Người sếp là người nhìn ra được vấn đề của xã hội mà người tài chưa chắc đã nhìn ra được. Và nhìn ra được thì chưa chắc dám tìm giải pháp và dám nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề đó.

Người sếp lại có những phẩm chất đó, sếp còn biết con người và công cụ nào có thể giải quyết được vấn đề và mức độ bao nhiêu là vừa. Sau đó sếp tập hợp con người và công cụ lại thành một tổ chức, người ta thường gọi là doanh nghiệp để giải quyết vấn đề cho số đông và lâu dài.

2. Sếp phải có Khát Vọng hơn người tài và tương đồng với Khát Vọng còn ấp ủ của họ

Khát Vọng là khát khao sống có ích cho xã hội, lo cho cộng đồng, ít nghĩ về lợi ích riêng của mình. Ngược lại, Tham Vọng là khát khao sống kiếm được nhiều vật chất, quyền lực, danh vọng,… cho bản thân mình, gia đình mình, ít nghĩ cho cộng đồng.

Liên quan:   Vì sao không nên sống theo số đông?

Rất nhiều người tài đã đi theo Nguyễn Ái Quốc và lập nên Nhà nước Việt Nam vì Nguyễn Ái Quốc có Trí Tuệ hơn, Khát Vọng lớn hơn và tương đồng với Khát Vọng của họ.

Lưu Bị không giỏi võ bằng Trương Phi, Vân Trường, Tử Long, Mã Siêu… Cũng không giỏi mưu kế bằng Gia Cát Lượng, Phượng Sồ,… Nhưng những người tài ấy đều một lòng một dạ đi theo Lưu Bị. Vì Lưu Bị có Khát Vọng khôi phục lại Nhà Hán 400 năm đã bị tàn phá.

Tổng kết

Để sếp tuyển dụng người tài, sếp phải có hai thứ: Trí Tuệ lớn hơn, Khát Vọng lớn hơn và tương đồng với Khát Vọng của họ.

Làm sao để phát triển Trí Tuệ và Khát Vọng?

Từ Tâm Group sẽ cung cấp các kiến thức, khóa học, chương trình đào tạo nhằm tập trung phát triển Sức Khỏe, Trí Tuệ và Khát Vọng cho những ai muốn phát triển bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *