Khóa học Quảng Cáo Facebook chuyển đổi Từ A đến Z – Trương Đình Nam

Khóa học Quảng Cáo Facebook chuyển đổi Từ A đến Z – Trương Đình Nam

Cơ bản

1
Tổng quan về quảng cáo Facebook
13:02
2
Tạo đối tượng khách hàng mục tiêu để tối ưu chi phí quảng cáo Facebook
24:59
3
Cách nâng cấp tài khoản cá nhân thành Tài Khoản Doanh Nghiệp
06:37
4
Cách xem đối thủ target mục tiêu quảng cáo trên Facebook để học tập
05:37

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá