Đâu là mục đích tối thượng của cuộc đời?

Chúng ta sống để làm gì? Đâu là mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta? Đâu là hướng đi đúng đắn của chúng ta? Bài pháp thoại của Thiền sư, Hòa thượng Viên Minh sẽ giúp chúng ta hiểu về chủ đề này.

Xem thêm các bài giảng khác của Hòa thượng Viên Minh tại: http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Liên quan:   Làm gì để sống? Sống để làm gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *