Cách phân biệt Bản Ngã cao và Bản Ngã thấp

Nhiều Tham Sân Si thì Bản Ngã cao. Ít Tham Sân Si thì Bản Ngã thấp.
Ví dụ, con lợn Bản Ngã cao vì nó Si cao – không biết phân biệt đúng sai, thiện ác, phải trái, tư duy nhân quả…

Bản Ngã cao, Bản Ngã thấp
Bản Ngã cao, Bản Ngã thấp

Con chó thì Bản Ngã thấp hơn con lợn vì nó ít Si hơn. Tuy không có tư duy nhân quả nhưng con chó biết phân biệt đâu là chủ mình, đâu là người lạ.

Người say sưa rượu chè, đầu óc u mê, suốt ngày ca hát. Tuy không đánh mắng ai, không gây hại cho ai thì cũng là người Bản Ngã cao.

Người làm việc vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng gây hại cho người khác để thỏa mãn mình cũng có Bản Ngã cao – Tâm Sân cao.

Nhưng người vì lợi ích cộng đồng, sẵn sàng tiêu diệt những kẻ phá hoại (những kẻ có Tâm Sân cao) thì đó lại không phải là Tâm Sân mà Tâm Từ Bi. Dù họ có lúc hung dữ nhưng nếu Tâm họ là vì cộng đồng thì vẫn là Tâm Từ Bi – Bản Ngã thấp.

Người tham hưởng thụ có Bản Ngã cao hơn người ít hưởng thụ.

Người tham vật chất có Bản Ngã thấp hơn kẻ ngu. Mặc dù kẻ ngu không tham vật chất. (Con lợn không cần vật chất nhưng vẫn là Bản Ngã cao).

Người không màng vật chất nữa nhưng ham danh, ham quyền, ham sự yêu mến của người khác thì Bản Ngã vẫn thấp hơn người tham hưởng thụ hoặc tham vật chất.

Liên quan:   Trà đạo cùng nhóm An Từ Minh

Cũng là tham nhưng là tham đúng nhân quả (tham có lý). Nghĩa là mình làm ra bao nhiêu mình hưởng lợi bấy nhiêu thì Bản Ngã thấp hơn kẻ tham vô lý – làm ít lại muốn hưởng lợi nhiều.

Như vậy, để có thể đánh giá Bản Ngã của mình và người khác, chúng ta không thể dựa vào việc anh ta có khéo léo giao tiếp không, có làm hài lòng ta không. Mà phải xem Tâm Si, Tâm Sân, Tâm Tham thế nào.

Trong việc chọn vợ chọn chồng, đối tác kinh doanh, bạn bè hay tuyển dụng thì nhất định bạn phải đánh giá được Bản Ngã của họ. Nếu không, khi đủ điều kiện, bạn sẽ gặp rắc rối đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *